Editorial board

Prof. habil. dr. Jonas Stankūnas (pirmininkas)

Prof. habil. dr. Eugenijus Pileckas

Prof. habil. dr. Antanas Žiliukas

Doc. dr. Eduardas Lasauskas (sekretorius)

Doc. dr. Algimantas Jakučionis

Doc. dr. Kazimieras Vytautas Maceika

Dr. Darius Rudinskas

Dr. Domantas Bručas

Fil. Margarita Apanavičienė (vykdomoji sekretorė)